Skänk 100 kr till forskningen
SMS:a SPÄDBARNSFONDEN till 72 901

Villkor

INLEDNING
Detta avtal fastställer villkoren för användning av de delar av Solvända.nu som kräver inloggning. Tjänsten är öppen för alla som accepterar dessa villkor.

 

ANVÄNDNING
Användaren får inte lagra eller publicera information som står i strid med detta avtal eller svensk lag, vilket innebär att informationen inte får vara kränkande för enskild person, vara ärekränkande eller uttrycka hat eller ringaktning. Information som är skyddad av upphovsrätt eller på annat sätt får inte publiceras utan samtycke från rättighetshavaren. Användaren skall hålla Solvända.nu skadelös för förlust orsakad av uppsåt eller grov oaktsamhet eller av krav från tredje man baserat på användarnas bruk av tjänsterna.

 

VÅRT ANSVAR

Solvända.nu ansvarar inte för användarnas eller andras bruk av tjänsten eller hemsidan, eller för information som användaren lagrar eller publicerar på annat sätt än som är tillåtet enligt svensk lag.

Solvända.nu avsäger sig allt ansvar för obehörig tillgång till, förlust och/eller ödeläggelse av data och/eller avbrott i informationsflödet, orsakat av användarnas eller tredje mans handling eller underlåtenhet, eller som följer av driftstörning. Användaren samtycker till att Solvända.nu använder de uppgifter som användaren har registrerat till att rikta marknadsföringsåtgärder på hemsidan till användaren. Solvända.nu skall inte till tredje part dela med sig av de uppgifter om användaren som finns lagrade, såvida användaren själv inte uttryckligen samtycker. Detta gäller dock inte om Solvända.nu med stöd av lag har rätt eller skyldighet att ge sådan information och/eller uppgifter om användaren vidare till andra.

 

ÄNDRINGAR OCH UPPHÖRANDE AV DETTA AVTAL

Användaren kan när som helst säga upp sitt konto. Vid uppsägning raderas lagrad information som användaren har sparat. Solvända.nu har rätt att med rimlig frist ändra avtalet, ändra enskilda funktioner eller lägga ner hela tjänsten. Solvända.nu förbehåller sig rätten att utan föregående varning säga upp avtalet vid åsidosättande av skyldigheter från användaren sida.

Ge gåva

Tack för att du vill stödja Spädbarnsfonden därmed bidra till forskning om spädbarnsdöd, informationsspridning samt stödverksamhet för drabbade familjer. Var med och gör skillnad, din gåva kan rädda liv!

Skänk en gåva

Starta en egen insamling

Du kan privat, med vänner, ett företag eller en förening starta och driva din egen insamling för att stödja forskning som kan rädda liv.

Till insamling>>