Skänk 100 kr till forskningen
SMS:a SPÄDBARNSFONDEN till 72 901

William Parks, saknad och älskad

Skapad av:

Sandra Schönefeld-parks

Startdatum:

2016-05-07

Insamlade kr:1950

Insamlingens mål

2
5
0
0

Vi vill i Williams namn samla ihop pengar för att stödja forskningen kring plötslig spädbarnsdöd, i tomhet och saknad vill vi hjälpa andra

Bidra till insamlingen

Insamlingsnummer: 864

Stort varmt tack för att ni vill stödja denna insamling, forskningen och Spädbarnsfonden. Ni gör skillnad!


Insamlingen har ett unikt insamlingsnummer. När du skickar sms-gåvan, ange först vilket belopp du vill skänka, följt av mellanslag, sedan skriver du insamlingsnumret (som du hittar nedan) och till sist ditt namn och hälsning.


För att kunna bidra till Solvända via kontantkort krävs att pengar finns på kontantkortet samt att kontantkortet måste vara registrerat.
Gäller för alla köp via SMS.


För att skänka 50 kr SMS:a SPÄDBARN 50 864 till 72 901

För att skänka 100 kr SMS:a SPÄDBARN 100 864 till 72 901

För att skänka 200 kr SMS:a SPÄDBARN 200 864 till 72 901

För att skänka 500 kr SMS:a SPÄDBARN 500 864 till 72 901


Om du skriver in ditt namn efter insamlingens id-nummer kommer det att synas på gåvan. Annars blir din gåva presenterad som anonym.

OBS! Glöm ej mellanslag mellan beloppet och insamlingsnumret, annars hamnar gåvan inte rätt.
Till exempel: SPÄDBARN 50 682 Kalle Ek

Vi har bidragit

S&P Parks

S&P Parks

Anonym

fam. Malmqvist

Fam. Forsell-Lagerdahl

Ingevaldssons

Fam Kuylenstierna

Törnqvist&Jansson

fam. Sasic

Fam. Peter och Maria Schönefeld

Fam. Peter och Maria Schönefeld

Fam. Peter och Maria Schönefeld

Fam. Kuhn

Ge gåva

Tack för att du vill stödja Spädbarnsfonden därmed bidra till forskning om spädbarnsdöd, informationsspridning samt stödverksamhet för drabbade familjer. Var med och gör skillnad, din gåva kan rädda liv!

Skänk en gåva

Starta en egen insamling

Du kan privat, med vänner, ett företag eller en förening starta och driva din egen insamling för att stödja forskning som kan rädda liv.

Till insamling>>