Skänk 100 kr till forskningen
SMS:a SPÄDBARNSFONDEN till 72 901

Till minne av Milia Remnefalk

Skapad av:

Charlotta Remnefalk

Startdatum:

2021-01-11

Insamlade kr:0

Insamlingens mål

2
0
0
0

På söndag den 17/1 är det 3 år sen vår dotter Milia föddes, hon föddes stilla. Dagen innan hade vi fått det fruktansvärda beskedet att hennes hjärta slutat slå, i gravidvecka 37+ 4.
I Sverige föds omkring 400 barn döda varje år. De flesta barnen dör sent i graviditet och cirka 40 procent av barnen dör efter graviditetsvecka 37+0, det vill säga i fullgången graviditet. Cirka 300 barn dör strax efter förlossningen eller under första levnadsåret.
Ca 1400 föräldrar, varje år, i Sverige förlorar ett litet barn. Alla dem kan intyga att "De minsta kistorna är tyngst" att bära. Hjälp oss att lätta deras börda bara något, genom att kunna erbjuda mer stödinsatser när de behövs som bäst.

Spädbarnsfonden är en unik ideell förening som startades 1986. I över 30 år har de erbjudit familjer som förlorat ett litet barn stöd. De har bidragit med ca 1,6 miljoner kronor till forskning om spädbarnsdöd och bemötande av föräldrar som mist barn.

För oss har spädbarnsfondens stöd varit otroligt viktig, forskningen kring spädbarns död går framåt men inte tillräckligt snabbt. Det kan vara din bästa vän som förlorar sitt barn, ditt barnbarn eller syster. Vi är otroligt tacksamma om ni vill vara med och stödja Spädbarnsfondens arbete i Milias namn.

Bidra till insamlingen

Insamlingsnummer: 1281

Stort varmt tack för att ni vill stödja denna insamling, forskningen och Spädbarnsfonden. Ni gör skillnad!


Insamlingen har ett unikt insamlingsnummer. När du skickar sms-gåvan, ange först vilket belopp du vill skänka, följt av mellanslag, sedan skriver du insamlingsnumret (som du hittar nedan) och till sist ditt namn och hälsning.


För att kunna bidra till Solvända via kontantkort krävs att pengar finns på kontantkortet samt att kontantkortet måste vara registrerat.
Gäller för alla köp via SMS.


För att skänka 50 kr SMS:a SPÄDBARN 50 1281 till 72 901

För att skänka 100 kr SMS:a SPÄDBARN 100 1281 till 72 901

För att skänka 200 kr SMS:a SPÄDBARN 200 1281 till 72 901

För att skänka 500 kr SMS:a SPÄDBARN 500 1281 till 72 901


Om du skriver in ditt namn efter insamlingens id-nummer kommer det att synas på gåvan. Annars blir din gåva presenterad som anonym.

OBS! Glöm ej mellanslag mellan beloppet och insamlingsnumret, annars hamnar gåvan inte rätt.
Till exempel: SPÄDBARN 50 682 Kalle Ek

Vi har bidragit

Ge gåva

Tack för att du vill stödja Spädbarnsfonden därmed bidra till forskning om spädbarnsdöd, informationsspridning samt stödverksamhet för drabbade familjer. Var med och gör skillnad, din gåva kan rädda liv!

Skänk en gåva

Starta en egen insamling

Du kan privat, med vänner, ett företag eller en förening starta och driva din egen insamling för att stödja forskning som kan rädda liv.

Till insamling>>