Skänk 100 kr till forskningen
SMS:a SPÄDBARNSFONDEN till 72 901

Till minne av Ludwig

Skapad av:

Yvonne Nordin

Startdatum:

2014-05-05

Insamlade kr:100

Insamlingens mål

5
0
0
0

Vår son Ludwig dog i plötslig spädbarnsdöd i min mage i augusti 2013. Han blev 35 veckor gammal. Det är alldeles för många som är med om samma händelse. Detta skulle inte få hända, men det händer. Genom denna insamling vill jag vara med och stötta forskningen för att fler bebisar inte ska gå samma öde till mötes. Hjälp till du med! Tillsammans räddar vi liv!

Bidra till insamlingen

Insamlingsnummer: 746

Stort varmt tack för att ni vill stödja denna insamling, forskningen och Spädbarnsfonden. Ni gör skillnad!


Insamlingen har ett unikt insamlingsnummer. När du skickar sms-gåvan, ange först vilket belopp du vill skänka, följt av mellanslag, sedan skriver du insamlingsnumret (som du hittar nedan) och till sist ditt namn och hälsning.


För att kunna bidra till Solvända via kontantkort krävs att pengar finns på kontantkortet samt att kontantkortet måste vara registrerat.
Gäller för alla köp via SMS.


För att skänka 50 kr SMS:a SPÄDBARN 50 746 till 72 901

För att skänka 100 kr SMS:a SPÄDBARN 100 746 till 72 901

För att skänka 200 kr SMS:a SPÄDBARN 200 746 till 72 901

För att skänka 500 kr SMS:a SPÄDBARN 500 746 till 72 901


Om du skriver in ditt namn efter insamlingens id-nummer kommer det att synas på gåvan. Annars blir din gåva presenterad som anonym.

OBS! Glöm ej mellanslag mellan beloppet och insamlingsnumret, annars hamnar gåvan inte rätt.
Till exempel: SPÄDBARN 50 682 Kalle Ek

Vi har bidragit

Anonym

Ge gåva

Tack för att du vill stödja Spädbarnsfonden därmed bidra till forskning om spädbarnsdöd, informationsspridning samt stödverksamhet för drabbade familjer. Var med och gör skillnad, din gåva kan rädda liv!

Skänk en gåva

Starta en egen insamling

Du kan privat, med vänner, ett företag eller en förening starta och driva din egen insamling för att stödja forskning som kan rädda liv.

Till insamling>>