Skänk 100 kr till forskningen
SMS:a SPÄDBARNSFONDEN till 72 901

Esther Gahm Winberg

Skapad av:

Victoria Gahm

Startdatum:

2021-03-19

Insamlade kr:200

Insamlingens mål

1
0
0
0

Vår Esther fick aldrig se dagens ljus. Den 25/3 skulle hon ha fyllt 8år. Igenom denna insamling vill vi uppmärksamma hur vanligt det är att barn inte får se dagens ljus och så många föräldrar, syskon, mor/farföräldrar som inte få se sitt barn,syskon, barnbarn växa upp. Vår älskade Esther ❤

Bidra till insamlingen

Insamlingsnummer: 1312

Stort varmt tack för att ni vill stödja denna insamling, forskningen och Spädbarnsfonden. Ni gör skillnad!


Insamlingen har ett unikt insamlingsnummer. När du skickar sms-gåvan, ange först vilket belopp du vill skänka, följt av mellanslag, sedan skriver du insamlingsnumret (som du hittar nedan) och till sist ditt namn och hälsning.


För att kunna bidra till Solvända via kontantkort krävs att pengar finns på kontantkortet samt att kontantkortet måste vara registrerat.
Gäller för alla köp via SMS.


För att skänka 50 kr SMS:a SPÄDBARN 50 1312 till 72 901

För att skänka 100 kr SMS:a SPÄDBARN 100 1312 till 72 901

För att skänka 200 kr SMS:a SPÄDBARN 200 1312 till 72 901

För att skänka 500 kr SMS:a SPÄDBARN 500 1312 till 72 901


Om du skriver in ditt namn efter insamlingens id-nummer kommer det att synas på gåvan. Annars blir din gåva presenterad som anonym.

OBS! Glöm ej mellanslag mellan beloppet och insamlingsnumret, annars hamnar gåvan inte rätt.
Till exempel: SPÄDBARN 50 682 Kalle Ek

Vi har bidragit

Anonym

Ge gåva

Tack för att du vill stödja Spädbarnsfonden därmed bidra till forskning om spädbarnsdöd, informationsspridning samt stödverksamhet för drabbade familjer. Var med och gör skillnad, din gåva kan rädda liv!

Skänk en gåva

Starta en egen insamling

Du kan privat, med vänner, ett företag eller en förening starta och driva din egen insamling för att stödja forskning som kan rädda liv.

Till insamling>>