Skänk 100 kr till forskningen
SMS:a SPÄDBARNSFONDEN till 72 901

Chris

Skapad av:

Trine och Peter Crichlow

Startdatum:

2015-04-28

Insamlade kr:5550

Insamlingens mål

5
0
0
0

Till minnet av Lillebror

Bidra till insamlingen

Insamlingsnummer: 812

Stort varmt tack för att ni vill stödja denna insamling, forskningen och Spädbarnsfonden. Ni gör skillnad!


Insamlingen har ett unikt insamlingsnummer. När du skickar sms-gåvan, ange först vilket belopp du vill skänka, följt av mellanslag, sedan skriver du insamlingsnumret (som du hittar nedan) och till sist ditt namn och hälsning.


För att kunna bidra till Solvända via kontantkort krävs att pengar finns på kontantkortet samt att kontantkortet måste vara registrerat.
Gäller för alla köp via SMS.


För att skänka 50 kr SMS:a SPÄDBARN 50 812 till 72 901

För att skänka 100 kr SMS:a SPÄDBARN 100 812 till 72 901

För att skänka 200 kr SMS:a SPÄDBARN 200 812 till 72 901

För att skänka 500 kr SMS:a SPÄDBARN 500 812 till 72 901


Om du skriver in ditt namn efter insamlingens id-nummer kommer det att synas på gåvan. Annars blir din gåva presenterad som anonym.

OBS! Glöm ej mellanslag mellan beloppet och insamlingsnumret, annars hamnar gåvan inte rätt.
Till exempel: SPÄDBARN 50 682 Kalle Ek

Vi har bidragit

familjen Friborg-Wennerholm

ULRICAGREGER

Somayeh & Daniel

Johan & Daniel

Tor & Vik

Elisabeth & Fredrik

melinder

henrik melinder

Andersson/Mitic

Petra och Christoffer

Petra och Christoffer

Victoria Skoglund

Fredrik Skoglund

Edvin och Ivar Skoglund

Anna Niklas

Miles och Louie.

Louise Erik Liv Matilda

Åsa Fredric

Åsa Fredric

Benke&Lena

Jan & Birgitta Ernflo

Thomas & Janette

Thomas & Jeanette

Tor & Vik

Per & Jessica

Per & Jessica

Marcus Lise Margareta

Marcus Lise Margareta

Hedenströms

Farmor Ulla

Anne Gro og Arild

Lene og Lars

Elin og Marius

Chris Donaghue

JACK

Ge gåva

Tack för att du vill stödja Spädbarnsfonden därmed bidra till forskning om spädbarnsdöd, informationsspridning samt stödverksamhet för drabbade familjer. Var med och gör skillnad, din gåva kan rädda liv!

Skänk en gåva

Starta en egen insamling

Du kan privat, med vänner, ett företag eller en förening starta och driva din egen insamling för att stödja forskning som kan rädda liv.

Till insamling>>