Skänk 100 kr till forskningen
SMS:a SPÄDBARNSFONDEN till 72 901

Solvända

Insamlade medel från insamlingssidorna går främst till Späbarnsfondens forskningsfond. Läs gärna mer om vår forskningsfond här>>

Spädbarnsfondens vision är att inget spädbarn ska dö av förhållanden som kan upptäckas och där medicinsk kunskap för åtgärd finns tillgänglig.

Alla föräldrar till ett barn som dött under graviditet eller förlossning samt under det första levnadsåret, ska mötas av professionell vård och bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal och förståelse från omgivningen.

 

Spädbarnsfonden har ett 90-konto och och hela verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Kostnader för din gåva: 50 - 500 kr 3 kr + 5 % av sms-donationen

SMS-donation

Transaktionsavgift (exkl. moms)

Moms på transaktionsavgift (25 %)

Utbetalning/Behållning

SEK

     

50

5,50 kr

1,38 kr

43,13 kr

100

8,00 kr

2,00 kr

1,88

200

13,00 kr

3,25 kr

183,75 kr

200

28,00 kr

7,00 kr

465,00 kr

 

Pengar som kommer in till Spädbarnsfondens går till bankgiro 900- 2122 , Spädbarnsfondens 90-konto. Enligt Svensk Insamlingskontroll är Spädbarnsfonden skyldiga att avsätta minst 75 % till ändamålet med insamlingen. Läs gärna mer om Spädbarnsfondens kostnadsfördelning  här>> Om du vill veta vad Spädbarnsfondens forskningsfond har stöttat, läs gärna om det här>>

 

 


Ge gåva

Tack för att du vill stödja Spädbarnsfonden därmed bidra till forskning om spädbarnsdöd, informationsspridning samt stödverksamhet för drabbade familjer. Var med och gör skillnad, din gåva kan rädda liv!

Skänk en gåva

Starta en egen insamling

Du kan privat, med vänner, ett företag eller en förening starta och driva din egen insamling för att stödja forskning som kan rädda liv.

Till insamling>>