Spädbarnsfondens
insamlingar har flyttat till:
https://www.spadbarnsfonden.se/stod-oss/solvandan/